Although Swahili takes its roots from the African Bantu language, it is heavily influenced by Arabic — a result of the long-standing trading relationships in the region — and many contemporary words are adapted from English.

Greetings
Hello Jambo
Good morning Habari za asubuhi?
Good afternoon Habari za mchana?
Good evening Habari za jioni?
Good night Habari za usiku?
Goodbye Kwa heri (one), Kwa herini (many)
What is your name? Jina lako nani? Wewe nani?
My name is Michael Jordan. Jina langu ni Michael Jordan.

Politeness
Nice to meet you. Nafurahi kukuona.
How are you? Habari gani? Uhali gani?
Good, fine Njema, Nzuri, Salama
Bad Mbaya
So so Hivi, hivi
Thank you Asante
Thank you very much Asante Sana
You’re welcome Karibu
Please Tafadhali
Excuse me Samahani
So long Tutaonana
Yes Ndiyo
No Hapana

Common Phrases
I do not understand Sifahamu
How do you say this in English? Unasemaje kwa Kiingereza?
Do you speak English? Una sema Kiingereza
I can speak Swahili! Ninaweza kusema Kiswahili!
Where do you live? Unaishi wapi?
I am from the United States. Ninatoka Marekani.
I am American. Mimi ni Mmarekani.
Where is Mombasa? Mombasa iko wapi?
How much is the fare? Nauli ni kiasi gani?
One ticket to Nairobi, please. Tikiti moja kwenda Nairobi, tafadhali.
Where are you going? Unakwenda wapi?
Where is the bathroom? Choo kiko wapi?
Call the police! Ita polisi!
You are pretty. Wewe ni mrembo.
Happy Birthday! Furaha Ya Siku Ya Kuza Liwa!
What time is it? Ni saa ngapi sasa?
1:45 saa nane kasoro robo.

Shopping
How much does this cost? Hii ni bei gani?
What is this? Hii ni nini?
I’ll buy it. Nitainunua.
I would like to buy some clothes. Ninataka kununua nguo.
Do you have any bread? Unayo mkate?
Do you accept credit cards? Naweza kutumia kadi ya benki?
I’d like a cold beer. Tafadhali nataka bia baridi.
Cheers! Afya! Vifijo!
Please bring the bill Tafadhali, lete checki.

Pronouns
I Mimi Husband Mume
We Sisi Daughter Binti
You (singular) Wewe Son Mwana
You (plural) Nyinyi Mother Mama
They Wao Father Baba
Wife Mke Friend Rafiki

Quantity
Open Imefunguliwa, Wazi A lot Nyingi
Closed Imefungwa All Yote
A little Kidogo

Food and Drink
Breakfast Kifungua kinywa. Wine Muinyo
Lunch Chakula cha mchana Meat Nyama
Dinner Chakula cha usiku Fruit Tunda
Bread Mkate Fruits Matunda
Water Maji Salad Saladi
Ice cream Aiskrimu

Transport
Train Treni Airport Kiwanja cha ndege
Bus Basi Train station stesheni ya treni

Time and Dates
Day Siku Monday Jumatatu
Week Wiki Tuesday Jumanne
Month Mwezi Wednesday Jumatano
Year Mwaka Thursday Alhamisi
Today Leo Friday Ijumaa
Yesterday Jana Saturday Jumamosi
Tomorrow Kesho Sunday Jumapili